Вверх

В портах критическая ситуация из-за Госэкоинспекци

Шота Хаджишвили, основатель и совладелец Risoil S.A.
18 апреля 2018

Общественный союз «Ассоциация морских агентств Украины» в письме премьер-министру Владимиру Гройсману и министру инфраструктуры Владимиру Омеляну выражает обеспокоенность по поводу критической ситуации, которая складывается в морских портах Украины при участии инспекторов Госэкоинспекции.

Смотреть скан письма можно по ссылке

Шановний Володимире Борисовичу! Шановний Володимире Володимировичу!

Засвідчуємо Вам свою повагу та звертаємося до Вас з наступним.

Громадська спілка «Асоціація морських агентств України» (надалі – ГС «АМАУ») висловлює занепокоєння з приводу критичної ситуації, яка складається в морських портах України за участю інспекторів Держекоінспекції. До нас надійшли звернення від членів нашої спілки, судновласників, Клубу взаємного страхування (P&I Club) про те, що, представники інспекції здійснюють відбір проб біля конкретного судна, проводять їх лабораторний аналіз, результати якого нібито засвідчують, що забруднення моря відбулося з цього судна. Потім інспектори намагаються піднятись на борт судна з метою здійснення екологічного контролю ізольованого баласту цього судна. Якщо здійснити такий відбір немає можливості, представники Держекоінспекції, посилаючись на наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 19.03.2012 №162, проставляють на товаросупровідних документах штамп «екологічний контроль – ввіз/вивіз заборонено» або «радіологічний контроль – ввіз/вивіз заборонено», або відмовляються проставляти штампи про здійснення екологічного та радіологічного контролю взагалі, і судно не може вийти з морського порту.

Наразі відомо принаймні про чотири таких випадки:

- із судном «SANGITA» (номер IMO - 9119086) в морському порту Миколаїв в жовтні 2017 року;

- із судном «OCEAN FUTURE» (номер IMO - 9418779) в морському порту Одеса в березні 2018 року;

- із судном «OURA» (номер ІМО - 9387815) в морському порту Южний в квітні 2018 року;

- із судном «BLUE LAKE STAR» (номер ІМО - 9729582) в морському порту Чорноморськ в квітні 2018 року.

Вважаємо дії інспекторів Держекоінспекції протиправними та такими, що призводять до простою суден та зайняття причалів морських портів, і, як наслідок, до нанесення збитків судновласникам (фрахтувальникам), вантажовласникам та третім особам, а також до іміджевих втрат країни в цілому, у зв’язку з наступним.

1. Відповідно до пункту 5 Порядку застосування штампів для засвідчення результатів здійснення державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища радіологічного та екологічного контролю транспортних засобів і вантажів, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 19.03.2012 № 162, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.05.2012 за № 733/21046 (надалі – Порядок), у разі якщо вантаж, крім радіологічного, підлягає також екологічному контролю, на товаросупровідних документах після їх проведення за умови відсутності порушень вимог природоохоронного законодавства, норм і правил радіаційної та екологічної безпеки проставляються два штампи «Радіологічний контроль  - ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО» та «Екологічний контроль - ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО».

Пунктом 6 Порядку визначено, що штамп «Екологічний контроль - ВВІЗ/ВИВІЗ ЗАБОРОНЕНО» проставляється на товаросупровідних документах після проведення екологічного контролю вантажу за умови наявності порушень вимог природоохоронного законодавства, норм і правил екологічної безпеки.

При цьому, звертаємо Вашу увагу на те, що будь-яких порушень вимог природоохоронного законодавства щодо вантажів у всіх описаних випадках встановлено не було. Більше того, відмова проставляти штамп або проставляння штампу «екологічний контроль – ввіз/вивіз заборонено» або «радіологічний контроль – ввіз/вивіз заборонено» зумовлені, як вже було зазначено вище, не наявністю порушень природоохоронного законодавства щодо вантажу, а лише внаслідок не здійснення екологічного контролю ізольованого баласту судна, що не має жодного відношення до відповідності вантажу природоохоронним вимогам щодо екологічної безпеки вантажу.

2. Щодо здійснення екологічного контролю суден, відзначаємо, що пунктами 8 та 9 Порядку передбачено, що штампи «Екологічний контроль транспортного засобу - В’ЇЗД/ВИЇЗД ДОЗВОЛЕНО», «Радіологічний контроль транспортного засобу - В’ЇЗД/ВИЇЗД ДОЗВОЛЕНО» засвідчують проведення в пункті пропуску через державний кордон України екологічного чи радіологічного контролю тільки транспортного засобу і проставляються на товаросупровідних документах за умови відсутності порушень вимог природоохоронного законодавства, норм і правил екологічної чи радіаційної безпеки. Штамп «Екологічний контроль судна - ВИХІД ДОЗВОЛЕНО» проставляється на судновій екологічній декларації після завершення екологічного контролю судна.

Відтак, необхідність у проставлянні штампу «Екологічний контроль судна - ВИХІД ДОЗВОЛЕНО» має місце лише у разі здійснення екологічного контролю судна, проведення якого може мати місце виключно у випадках, встановлених чинним законодавством України та наявності правових підстав для його проведення. Відсутність же правових підстав для здійснення екологічного контролю зумовлюють й відсутність необхідності проставляння штампу «Екологічний контроль судна - ВИХІД ДОЗВОЛЕНО» як умови для виходу судна з порту.

Так, відповідно до абзацу сьомого пункту 10 Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №451 (надалі – Типова технологічна схема), а також абзацу другого підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон» від 20.03.1995 №198 екологічний контроль судна здійснюється виключно у разі, коли із судна викидаються видимі плавучі частки або виникають видимі сліди нафти чи нафтовмісних або інших забруднюючих речовин у районі їх скидання, що призводить до фактичного погіршення якості води.

Отже, ознаками наявності підстав для здійснення екологічного контролю судна є наступна сукупність обставин:

- наявність факту скидання з судна у районі скидання видимих плавучих слідів нафти чи нафтопродуктів або інших забруднюючих речовин або виникнення таких слідів/речовин у районні скидання, та

-  фактичне погіршення якості води внаслідок такого скидання.

Однак, в усіх зазначених випадках, які мали місце в морських портах України, факт виявлення скиду зазначених речовин чи їх виникнення в районні їх скидання, як і самого факту скидання, а тим більше призведення скидання до фактичного забруднення якості води, встановлено не було, і жодним належним та допустимим доказом не підтверджено. Доказів встановлення такого факту інспекторами Держекоінспекції надано не було. Сам по собі факт наявності біля судна будь-яких речовин, навіть якщо такий скид мав місце, однак не підтверджений, не є свідченням того, що такі речовини утворились саме внаслідок скидання їх з судна. Звертаємо Вашу увагу на те, що наведеними вище положеннями передбачено, що підставою для здійснення екологічного контролю є не просто наявність забруднюючих речовин, а саме їх виникнення внаслідок скидання з судна.

Більше того, навіть якщо мають місце факти скидання чи виникнення у районні скидання забруднюючих речовин, то сама наявність таких фактів також не є підставою для здійснення екологічного контролю судна, оскільки абзацом сьомим пункту 10 Типової технологічної схеми передбачено, що підстави для здійснення екологічного контролю мають місце лише у тому разі, якщо таке скидання чи виникнення забруднюючих речовин фактично призвело до забруднення якості води. Тобто, для визначення підстав для здійснення екологічного контролю судна має бути також встановлено, чи має місце забруднення якості води порівняно з фоновими показниками, яке утворилося внаслідок зазначеного cкидання або виникнення забруднюючих речовин.

Отже, лише за наявності всіх визначених чинним законодавством ознак (встановлений факт скидання чи виникнення забруднюючих речовин, а також встановлений факт забруднення) можливе здійснення екологічного контролю судна. Однак будь-яких доказів наявності вищевказаних фактів інспекторами Держекоінспекції морським агентам надано не було, з чого можна зробити висновок про відсутність правових підстав здійснення екологічного контролю судна та про протиправність дій інспекторів.

3. Стосовно здійснення екологічного контролю ізольованого баласту:

Згідно з пунктом 6 Положення про морські екологічні інспекції, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 04.11.2011 № 429, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.05.2012 за № 1347/20085, Держекоінспекція для виконання покладених на неї завдань має право: виконувати відбір проб та інструментально-лабораторні вимірювання показників складу і властивостей викидів стаціонарних та пересувних джерел забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, вод (поверхневих, морських, лляльних, зворотних та баластних (крім ізольованого баласту), вимірювання показників складу та властивостей підземних вод у пробах із спостережувальних свердловин на об'єктах, що обстежуються, та вимірювання екологічних показників нафтопродуктів (бензину автомобільного та дизельного палива), які реалізуються шляхом оптової та роздрібної торгівлі суб'єктами господарювання.

Відповідно до пункту 51 Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.1996р. №269 (надалі – Правила), скидання ізольованого баласту в територіальному морі, внутрішніх водних шляхах України дозволяється без обмежень та контролю з боку державних органів за умови, що такий баласт прийнято у Чорному чи Азовському морі до входу в територіальні води. Морські екологічні інспекції Держекоінспекції  мають право перевірити відповідність ізольованого баласту, скидання якого здійснюється із суден у внутрішні морські води та територіальне море, нормативам гранично допустимих концентрацій основних забруднюючих речовин у морському порту виключно у випадку, якщо під час скидання із судна ізольованого баласту разом з ним викидаються зримі плавучі частки або виникають видимі сліди нафти чи нафтовмісних або інших забруднюючих речовин в районі скиду, що призвело до фактичного погіршення якості води.

Як вже зазначалось, будь-яких доказів фактів, наявність яких є підставою для контролю ізольованого баласту, інспекторами надано не було. Відтак, підстави для здійснення відбору проб з танків судна з ізольованим баластом в усіх зазначених випадках були відсутні.

Також наголошуємо на тому, що відповідно до пункту 51 Правил порядок перевірки, взяття проб води та проведення їх аналізу встановлюється Кабінетом Міністрів України. Однак, на сьогоднішній день такий порядок відсутній, що унеможливлює здійснення з боку екологічної інспекції взяття проб та проведення їх аналізу, та, відповідно, виявлення факту забруднення.

За правовою позицією Вищого адміністративного суду України, зазначеною в постанові цього суду від 04.12.2013 №К/800/9629/13, ізольований баласт по суті є баластною водою, яка прийнята у баластні танки, які є повністю ізольовані та незалежні від усіх інших систем судна (як то паливна, вантажна, фанова та ін.), та використовується тільки для набрання додаткової ваги судну з метою покращення його морехідних якостей.

З урахуванням статті 9 Конституції України та статті 19 Закону України «Про міжнародні договори України» зазначаємо, що частиною другою статті 5 Конвенції МАРПОЛ 73/78 (приєднання України постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1993 №771) встановлено, що будь-яке таке інспектування обмежується лише перевіркою наявності на судні дійсного Свідоцтва. Відповідно до параграфу 4 (В) правила 34 частини С глави 4 Конвенції МАРПОЛ 73/78, ізольований баласт взагалі не підлягає контролю, його скид в особливих районах не заборонений та не обмежений. Пункт 3.4.1 ДСанПІН 199-97 визначає, що відведення чистого баласту з ізольованих танків, якщо він прийнятий за межами акваторії порту вивантаження, будь-якими обмеженнями не обумовлюється.

Слід також особливо відзначити і те, що згідно з підпунктом «i» пункту «в» частини першої статті 3 Конвенції по запобіганню забрудненню моря скидами відходів та інших матеріалів 1972 року (Лондонська конвенція, ратифікована УРСР 24.12.1975, правонаступницею якої є Україна) скиданням НЕ вважається видалення в море відходів або інших матеріалів, які є результатом нормальної експлуатації суден, літаків, платформ або інших штучно споруджених у морі конструкцій та їх обладнання, крім відходів або інших матеріалів, що транспортуються суднами.

Таким чином, ця норма Лондонської конвенції 1972 року підтверджує висновок про те, що скидання ізольованого баласту не є скиданням забруднюючих речовин, і в зазначеному випадку не може бути застосована норма пункту 4 Правил, згідно з яким заборонено скидання із суден у внутрішні морські води та територіальне море України вантажів, які перевозяться навалом, насипом чи у зрідженому стані; відходів та сміття; вод, які містять забруднюючі речовини у концентраціях, що перевищують нормативи гранично допустимих концентрацій основних забруднюючою речовини.

Таким чином, якщо немає скидання забруднюючих речовин, то в такому випадку немає й забруднення, а отже й немає і порушення пункту 4 Правил.

Крім того, слід відмітити, що положеннями статті 5 Лондонської конвенції 1972 року передбачено, що положення статті IV (яка встановлює заборону скидання) не застосовуються, коли це необхідно для забезпечення безпеки людського життя або суден. Таке ж положення відображено і в статті 2 Конвенції про захист Чорного моря від забруднення 1992 року, що визначила поховання (будь-яке навмисне видалення відходів чи інших матеріалів, яке заборонено Конвенцією) як скиди, що викликані нормальною експлуатацією судна.

У свою чергу Конвенція МАРПОЛ 73/78 встановлює визначення таких понять як «скидання» і «шкідлива речовина». Ізольований баласт по суті є баластної водою, яка прийнята в баластні танки, що повністю ізольовані і незалежні від усіх систем судна (як паливна, вантажна, фанова та ін.)., і використовується тільки з метою поліпшення його морехідних якостей.

Усе вищенаведене свідчить про протиправність дій інспекторів Держекоінспекції щодо намагання здійснити екологічний контроль суден, взяття проб ізольованого баласту, а також проставляння на товаросупровідних документах штампу «екологічний контроль – ввіз/вивіз заборонено» та/або «радіологічний контроль – ввіз/вивіз заборонено» без жодних на те наявних підстав або відмови проставляти штампи про здійснення екологічного та радіологічного контролю взагалі.

При цьому, відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Додатково звертаємо увагу на те, що рішенням Конституційного Суду України від 03.10.2001 у справі №1-36/2001 визначено, що шкода, завдана незаконними діями державних органів, відшкодовується за рахунок державного бюджету. Також, відповідно до статті 13 Конвенції про захист прав і основних свобод людини від 1950 року, ратифікованої Україною 17.07.1997, кожна людина, права і свободи якої, що викладені у цій Конвенції, порушуються, має ефективний засіб захисту у відповідному національному органі незалежно від того, що порушення було вчинене особами, які діяли в офіційній якості. Згідно з частиною першою статті 6 Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» кошти, виплачені за рішенням суду про стягнення коштів згідно з цим Законом, вважаються збитками державного бюджету. Посадова, службова особа державного органу, державного підприємства або юридичної особи, дії якої призвели до збитків державного бюджету, несе відповідальність згідно із законом.

Таким чином, збитки, які наразі несуть суб’єкти господарювання через дії інспекторів Держекоінспекції (а за один день простою судна тільки судновласник зазнає збитків в залежності від розміру судна близько 10 тис. дол. США), є збитками держави та будуть сплачені з держбюджету за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення подальшого нанесення збитків судновласникам, фрахтувальникам, вантажовідправникам, вантажовласникам та третім особам, які можуть виникнути у зв’язку із затримками суден внаслідок протиправних дій інспекторів Держекоінспекції, а також недопущення іміджевих втрат України як морської держави, просимо Вашого сприяння у забезпеченні в морських портах України дотримання передбачених чинним законодавством заходів щодо своєчасного проходження усіх видів контролю та оформлення відходу суден.

З повагою, Голова Правління ГС «АМАУ»​

Шота Хаджишвілі

Мнение автора колонки может не совпадать с мнением редакции сайта
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Все мнения автора

Комментарии


Комментировать